Ioan BALAN, chestor al Camerei Deputaţilor
Curriculum Vitae
Informaţii personale
Naţionalitate         Română
Data naşterii         22.01.1967
Stare civilă          Necăsătorit
Experienţa profesională
Perioada          1992 – 2008
Funcţia ocupată          Manager
Numele angajatorului          SC Taylan Exim S.R.L Suceava

Perioada         decembrie 2008 – prezent
Funcţia ocupată          Deputat ales în Circumscripţia Electorală nr. 35 – Colegiul Uninominal nr. 2 Suceava
Numele angajatorului          Parlamentul României / Camera Deputaţilor
Activitate politică
 • 2012 – prezent – Vicepresedinte P.N.L. regiunea NE
 • 2012 – prezent –  Președinte B.P.L. – P.N.L Suceava
 • 2012 – prezent – Prim-vicepreședinte B.P.J. – P.N.L. Suceava
 • 2012 – prezent – chestor al Camerei Deputaţilor
 • 2008 – Comisia comună Permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii S.R.I.
 • 2008 – 2009 – Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
 • 2008 – Comisia de validare.
 • 2008 – Deputat în Circumscripţia Electorală nr. 35 – Colegiul Uninominal nr. 2 Suceava; – procent alegeri 56,78%.
 • 2008 – Consilier judeţean – Preşedinte a comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii.
 • 2007 – 2012 – Secretar general al Biroului Permanent Judeţean Suceava.
 • 1994 – membru Partidul Democrat – PD.
Educaţie şi formare
 • 2015- Curs de ” Intelligence si securitate nationala” – Camera de Comert si Industrie a Romaniei
 • 2012 – Curs de ,,Diplomaţie şi securitate” – Institutul Diplomatic Român.
 • 2011- Doctor în Management – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
 • 2009 – Certificat de absolvire al cursurilor postuniversitare de perfecţionare în specializarea Securitate naţională la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” – Colegiul Naţional de Informaţii.
 • 2006 – Atestat de participare la cursurile de “Dreptul Comercial al contractelor internaţionale” în cadrul Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România – Colegiul Consilierilor Juridici Iaşi şi Universitatea din Torino – Italia.
 • 2006 – “Dreptul European al Societăţii Comerciale” în cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, facultatea de Drept.
 • 2006 – Absolvent al cursului de „Dreptul European al Societăţilor Comerciale”, în cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept.
 • 2005 – 2006 – Absolvent al cursurilor de pregătire psihopedagogică, psihologică şi metodică a personalului din învăţământ.
 • 2005 – Absolvent al cursurilor de „Dreptul European al Afacerilor” în cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept.
 • 2003 – 2005 – Absolvent al cursurilor de zi postuniversitare de Master, specializarea„Drept European”, din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept.
 • 2000 – 2004 – Absolvent al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea Ştiinţe Politice.
 • 1995 – 2000 – Absolvent al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept, specializarea Drept.
 • 1995 – Examen de Bacalaureat – Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Suceava.
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleză
Franceză
Germană
Inţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă
B2 B1 B1 B2 B1
B2 B1 B1 B2 B1
B2 B1 B1 B2 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Permis de conducere categoriile A, B. C, D, E.