autostrada

Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Șova, să explice ce investiții s-au făcut în ceea ce privește infrastructura de transporturi în condițiile în care execuția bugetară arată că nu s-au cheltuit peste 6 miliarde de lei în primul trimestru de la investiții.

„Potrivit datelor execuţiei bugetare a bugetului general consolidat, publicată de Ministerul Finanţelor Publice în data de 27 aprilie 2018, cheltuielile realizate pe primul trimestru din anul 2018 au însumat 70,8 miliarde lei, faţă de 76,9 miliarde lei cât s-a programat prin repartizare pe trimestre a veniturilor, cheltuielilor şi deficitului bugetar. Rezultă, aşadar, o diferenţă nerealizată de cheltuieli de cca. 6,1 miliarde de lei, numai pentru primul trimestru al anului, diferenţă care nu îşi are originea în diminuarea capitolelor de cheltuieli de personal, bunuri şi servicii sau asistenţă socială, ci în programele de investiţii pe care ar fi trebuit să le execute Guvernul”, precizat Bălan.
Potrivit acestuia, opinia tuturor specialiştilor în materie fiscal-bugetară converg în sensul în care, pentru încadrarea în deficitul bugetar asumat, de sub 3% din PIB, Guvernul va proceda de o manieră similară ca în anul 2017, diminuând cheltuielile cu investiţiile care se derulează, în principal, prin intermediul Ministerului Transporturilor.

„În anul 2017, Ministerul Transporturilor a pierdut, la rectificările bugetare, peste 6 miliarde de lei, deoarece ministrul de la acea vreme nu a executat cheltuielile aferente investiţiilor, tocmai ca măsură de siguranţă pentru a ”salva” deficitul bugetar”, a spus Bălan.

Deputatul sucevean cere ca în scopul eliminării oricăror suspiciuni care l-ar îndreptăţi să creadă că şi în anul 2018 ritmul investiţiilor publice va scădea la cea mai mică pondere din ultimii 15 ani, ca ministrul Transporturilor să prezinte o situaţie detaliată a realizării cheltuielilor de investiţii, pentru primul trimestru din anul 2018, iar situaţia să reflecte modul în care Ministerul Transporturilor a realizat investiţiile publice în raport cu repartizarea pe trimestre a cheltuielilor aferente programelor de investiţii.

„Vă solicit să prezentaţi o situaţie cu proiectele de investiţii noi, aflate în responsabilitatea Ministerului Transporturilor (rutier, feroviar, naval şi aerian), demarate efectiv în primul trimestru din anul 2018. Solicit o situaţie cu proiectele de investiţii la care s-au demarat lucrări efective de construire (nu proiecte aflate veşnic în proceduri licitaţie sau în elaborare de studii de fezabilitate), ci proiecte în care s-au deschis efectiv şantierele de lucrări”, mai cere Bălan.

Deputatul solicită, în condiţiile în care documentul cadru – MasterPlanul General pentru Transporturi – este aprobat de peste doi ani, iar în conţinutul acestuia există proiect catalogate drept priorităţi, în mare parte cu termene de finalizare în anul 2021, o situaţie detaliată cu stadiul de execuţie pentru fiecare dintre priorităţile cuprinse în MasterPlan.

El cere și o situaţie cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura de transporturi (rutier, feroviar, naval şi aerian), pentru care se înregistrează întârzieri la accesarea fondurilor disponibile prin POIM şi care este gradul de risc de dezangajare de fonduri nerambursabile cum ar fi Autostrada Piteşti-Sibiu care are, potrivit CNAIR, un termen de execuţie care excede cadrul financiar 2014-2020 +n3, adică plus 3 ani suplimentari.

„Având în vedere faptul că CNAIR și-a asumat finalizarea, în regie proprie, a Centurii ocolitoare a Municipiului Suceava (gradul de realizare este de cca. 85%), vă solicit să precizați dacă acest obiectiv de investiții o să fie finalizat în cursul anului 2018? Dacă nu, vă solicit să precizați un termen ferm pentru finalizarea celor cca.15% din lucrările rămase”, mai cere Bălan.
(sursa:NewsBucovina.ro)